Online themadialogen

In oktober en november vinden themadialogen plaats over de toekomst van Europa. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Tijdens deze online gesprekken kan je met andere Nederlanders van gedachten wisselen over jouw mening en ideeën. Jouw inbreng wordt gebruikt om toekomstplannen te maken voor Europa.

Waar gaan we het over hebben?
De afgelopen weken hebben duizenden Nederlanders gereageerd vragen en dilemma’s over de toekomst van Europa. Tijdens themadialogen gaan we het gesprek aan over de eerste resultaten en inzichten. Waarom vinden Nederlanders bijvoorbeeld dat het ene thema wel iets voor de EU is, en het andere niet? Waar moet de EU wel of juist geen geld aan besteden? En moet de EU democratischer en sterker worden, en zo ja – hoe? Over deze en andere vragen willen we het graag met jou hebben.

Wanneer en hoe vinden de dialogen plaats?
De gesprekken duren ongeveer twee uur en vinden online plaats op de volgende tijdstippen:

Oktober
o Dinsdag 12 oktober, 9.30 tot 11.30 uur
o Dinsdag 12 oktober, 19.00 tot 21.00 uur
o Donderdag 14 oktober, 15.00 tot 17.00 uur
o Donderdag 14 oktober 19.00 tot 21.00 uur
November

o Dinsdag 9 november, 9.30 tot 11.30 uur
o Dinsdag 9 november, 19.00 tot 21.00 uur
o Donderdag 11 november, 15.00 tot 17.00 uur
o Donderdag 11 november 19.00 tot 21.00 uur

Tijdens de dialogen ga je in grote groepen met elkaar in gesprek, maar is er ook ruimte om in kleinere groepen dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.

De toekomst van Europa is jouw toekomst. Daarom zijn we benieuwd naar jouw mening en ideeën. De uitkomsten van de gesprekken worden gebundeld in een verslag voor de Conferentie over de toekomst van Europa. De EU gebruikt dit verslag om toekomstplannen te maken voor Europa. Meer hierover lees je op www.kijkopeuropa.nl.

Doe je mee? Schrijf je nu in (voor een of meerdere gesprekken) via dit aanmeldformulier ».